ความคิดเห็นต่อโปรแกรม PowerArchiver 2006 9.6 Beta 1 beta