ข่องทางติดต่อเรา

1 Facebook: RotiBit.CoM
2 อีเมล์: rotibit
3 Line id: @613nobxm

สามารถสอบถามสินค้าเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางติดต่อเรา

〔alloyseedtech〕3.5 มม. 1 ถึง 2 สายออดิโอ Single - Hole หูฟังคอมพิวเตอร์ตัวแปลงไมโครโฟน
TOP