ข่องทางติดต่อเรา

1 Facebook: RotiBit.CoM
2 อีเมล์: rotibit
3 Line id: @613nobxm

สามารถสอบถามสินค้าเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางติดต่อเรา

DC - DC - ตัวแปลงขึ้น 3 V 3.7 V 4.2 V ถึง 5 V 3A 15 W boost โมดูล
TOP